Sizyfovská námaha, práca

Sizyfovská námaha, práca

= nesmierne náročná, namáhavá a márna činnosť

 

Sizyfos dostal podľa gréckej báje v podsvetí od bohov ako trest za svoje úskoky úlohu vygúľať na vysokú horu ťažký balvan. A on poslušne gúľa, no vždy keď je pred vrcholom kopca, balvan sa zrúti a on začína vždy znova a znova. Nikdy nedospeje k cieľu. Je to práca ťažká a bezúčelná, ale aj ohlupujúca, pretože pri nej nepomôže nijaká lesť či dôvtip.